Poslanstvo, vizija, kultura

POSLANSTVO

Z razumevanjem resničnih potreb in prepoznavanjem možnosti razvoja ustvarjamo inovativne rešitve, ki so skladne z načeli trajnostnega razvoja; z lastnim znanjem in povezovanjem znanj prispevamo k izboljšanju bivalnega okolja ljudi in večjemu zadovoljstvu v celotni družbi.

 

VIZIJA

Z lastnimi inovativnimi izdelki in v sodelovanju s tujimi partnerji bomo postali vodilni ponudnik trajnostnih gradbenih proizvodov v Sloveniji.

 

KULTURA

Ustvarjalnost usmerjamo v iskanje uporabnih rešitev. Verjamemo, da lahko z lastnim znanjem in z izmenjavo znanj z drugimi inovativnimi poslovnimi sistemi ustvarimo rešitve, ki prinašajo vrednost za vse. Dobri partnerski odnosi so temelj našega dolgoročnega razvoja.