Osebna izkaznica

Ime podjetja:

Sustinno inovacije za trajnostni razvoj d.o.o.

Skrajšano ime podjetja: Sustinno d.o.o.

Sedež: Župančičeva 1c, 5270 Ajdovščina, Slovenija

Telefon: +386 (0) 41 790 258

E-naslov: info@sustinno.si

Identifikacijska št. za DDV: SI59037423

Matična Številka: 6165818000

Transakcijski račun: SI56 64000-9901007679 odprt pri Hranilnica in posojilnica Vipava d.d.

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka: 1-01535-00

Znesek osnovnega kapitala: 8.000,00 EUR