Obešene fasade

Vidni izraz identitete objekta

Zunanji ovoj stavbe ima poleg svoje funkcije tudi pomembno vlogo pri izražanju osebnosti stavbe, njene namembnosti, pa tudi pomembnih razlikovanj. V poslovnem svetu je izgled stavbe pogosto del celostne podobe tržne znamke, zato so potrebe po raznolikem oblikovanju fasad vse večje.

Sustinno nudi sistem obešenih fasad, ki zadosti vsem funkcionalnim zahtevam in omogoča popolno svobodo pri oblikovanju zunanjega izgleda objekta.