Castra Facade

Koncept

Castra Facade so fasadni elementi velikih formatov iz tekstilno armiranega betona z vgrajeno toplotno izolacijo. Razvoj novega koncepta fasadnih oblog izhaja iz obvladovanja tehnologije kompozitnega materiala odličnih lastnosti, ki je sestavljen iz specialnega betona z eno ali več plastmi tekstilne mreže. Specialne mešanice betona omogočajo izdelavo tankih elementov, armatura iz tekstilne mreže omogoča zelo dobre mehanske lastnosti izdelka (upogibna in natezna trdnost) in odpornost pri temperaturnih raztezkih, hkrati pa je možna izdelava velikih formatov.

Tehnologija

Posebnost fasadnih elementov Castra Facade je aplikacija toplotne izolacije na tekstilno armiran beton. Z uporabo tekstilno armiranega betona imajo zelo tanki elementi želeno trdnost in odpornost, toplotna izolacija pa, poleg svoje izolativne funkcije, še dodatno prispeva k togosti. Tehnologija Castra Facade tako prvič omogoča izdelavo večjih dimenzij fasadnih elementov, tudi preko 4 m.

Značilnosti

 

  Geometrija plošč
 • veliki formati plošč dimenzij nad 4 m (omejitev predstavlja način transporta)
 • možnost projektnih dimenzij in oblik plošč
 • možnost oblikovanja odprtin
  Fasadni sistem
 • fasadne plošče
 • vogalni zaključki
 • okenske špalete
 • police
  Sestava
 • toplotna izolacija debeline 10 – 20 cm
 • plast betona 2 – 3 cm
  način pritrjevanja
 • RF točkovna sidra, posebej prirejena za betonske, opečnate oziroma
 • lesene stene
  obdelava plošč
 • obdelava med ulivanjem: oblika in tekstura kalupa, izpiranje, fotobeton
 • obdelava končnih plošč: peskanje, ščetkanje, štokanje, rezkanje, obdelava s kislino

Prednosti za projektante

Poleg velikosti plošč, ki jih omogoča nova tehnologija, je velika prednost Castra Facade tudi enostavna in kvalitetna izvedba detajlov okrog oken, preklad, polic in vogalov objekta. Vsi vogali in detajli okrog oken so obdelani z istim materialom kot čela elementov, kar omogoča enostavnejšo in cenejšo izvedbo detajlov, hkrati pa večjo estetsko vrednost. Izbira površin je zelo široka. Na voljo so najrazličnejše barve betona, različne barve agregatov ter raznolike obdelave samih fasadnih plošč, tako med ulivanjem, kot s postopki različnih obdelav končnih plošč. Fasadni elementi Castra Facade omogočajo veliko ustvarjalne svobode pri zasnovi in projektiranju stavb.

Prednosti za investitorje

Fasadni elementi Castra Facade so odlična rešitev za novogradnje, predvsem za javne objekte. Posebej primerni pa so povsod tam, kjer potrebujemo učinkovito rešitev energijske obnove obstoječih stavb. Sistem pritrjevanja je zasnovan tako, da omogoča enostavno in hitro montažo, kar dodatno zmanjša stroške celotne investicije. V primerjavi z dosedanjo ponudbo na trgu so novi fasadni elementi vsestransko učinkovita in za investitorja tudi ekonomična rešitev.

Certifikati

V procesu razvoja novih fasadnih elementov so bili izvedeni mehanski testi, ciklični vremenski test in test odziva na ogenj za pridobitev klasifikacija v razred B-s1-d0 odziva na ogenj (s poliuretansko izolacijo). Trenutno je v pridobivanju tudi CE certifikat kontrole proizvodnje.