Prednosti za uporabnike

S SODOBNIMI PRISTOPI DOSEGAMO OPTIMALNE REŠITVE

Iskanje zgolj najcenejše rešitve ne more odgovoriti na vse potrebe in tudi ne zagotoviti zadovoljstva investitorja na daljši rok. Zato vsak projekt obravnavamo z bistveno širšega zornega kota.

Vse se začne z razumevanjem današnjih želja in potreb investitorjev ter projektantov, ki jih analiziramo ob upoštevanju projekcije teh potreb v daljšem časovnem obdobju. To je osnova za prvo konstrukcijsko zasnovo novega objekta. Vedno iščemo optimalne rešitve. Naš proizvodni program, strokovno znanje in dolgoletne izkušnje nam omogočajo zasnovati projekt, ki ustreza tehničnim zahtevam in posebnim željam naročnikov. Predstavitvi prve konstrukcijske zasnove sledi uskladitev predloga z investitorjem in projektanti, nato pa še priprava in predstavitev tehnične in komercialne ponudbe.

Projektiranje

Kupcem zagotavljamo tudi popolno projektantsko podporo in izdelavo vseh potrebnih projektov za samo gradnjo ter pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja. V primerih, ko investitor že ima izbranega projektanta, z njim sodelujemo v vseh fazah priprave projektne dokumentacije. PZI projektna dokumentacija je zaradi specifičnosti proizvodnega programa vedno vključena v sklopu postavitve objekta in opredeljena v pogodbi za postavitev montažne konstrukcije.

Ekonomičnost gradnje

V skladu z načeli trajnostnega razvoja izhajamo iz filozofije, da je cena le eden od parametrov sodobne gradnje objektov. Energijska varčnost in drugi finančni vidiki upravljanja objekta skozi vso življenjsko dobo bistveno spreminjajo dosedanje razumevanje ekonomike gradnje objektov. V zasnovo projekta pa vključujemo tudi druga znanja s področja trajnostnega razvoja. To je na slovenskem trgu novost, na razvitejših tujih trgih pa že oprijemljiva realnost.